CORRIDOR ︎︎︎ 26.11.2022 - 08.01.2023
Antoinette d’Ansembourg, Reset (2022)


Unfired clay, LED lights.

Courtesy the artist, commissioned by ELDERS 

Special thanks to Wienerberger for their generous contribution to the project by providing the entirety of the clay used in the installation, and to Vladimir Demichel for his assistance throughout the project.  

1994, BE
Lives and works in Brussels (BE)


NL         De tijdelijke vreemdheid die uitgaat van de installaties van Antoinette d'Ansembourg vindt haar oorsprong in steden, waar bouwplaatsen die gebouwen slopen en straten uitgraven de netwerken van kabels en leidingen blootleggen die ze als levende organismen van vloeistoffen en stromen voorzien. Zij experimenteert met de kracht die inherent is aan deze locaties, waar je nooit weet of de hopen puin de schepping of de vernietiging aankondigen, en waar fantastische geboortes floreren verborgen voor de nieuwsgierigheid van de toeschouwers door dekzeilen en hekken. Het is binnen deze afgebakende, vaak voor het publiek verboden ruimtes dat zij nieuwe kennismakingen onderzoekt tussen beton, ondergrondse kabels en de planten die erin slagen te groeien in een vijandige omgeving; de vegetatie die verontreinigingen omzet in voeding krijgt nieuwe eigenschappen. Via haar installaties stelt de kunstenares deze confrontatie tussen menselijke constructie en natuurlijke ontwikkeling in vraag.

Antoinette d'Ansembourg is gevoelig voor de transformatie van de natuur, van wezens en dingen - hun transgene kwaliteiten. In een verlaten huis in het centrum van Kortrijk, dat afgebroken zou worden, bloeide tijdens haar verblijf een intiem laboratorium op. Uit onwaarschijnlijke combinaties van levende wezens en afval ontstonden verontrustende mutaties. De organismen die de ruimte binnendringen werden geboren uit de speelse confrontatie tussen de verbeelding van d'Ansembourg en 1,5 ton ruwe klei, opgegraven uit de kleiput van Oostrozebeke nabij Kortrijk.

Antoinette d'Ansembourg (1994, België) woont en werkt in Brussel. Ze ontwikkelt haar visie op toekomstige vormen van vegetatie door middel van installaties, sculpturen, keramiek, tekeningen en, meer recent, olieverfschilderijen. Haar werk werd tentoongesteld in België en Frankrijk op locaties als Art Brussels (2019), Centre Wallonie-Bruxelles (Parijs, 2019), La Totale Collective (Parijs, 2020), Espace Triphasé (Brussel, 2021), Ulterieur (Kortrijk, 2021) en Cendar Brussels (2022). In 2020 was ze medeoprichtster van de artist-run space Espace Triphasé, een non-profit organisatie die het werk en onderzoek van opkomende kunstenaars wil ondersteunen door het aanbieden van ateliers en een tentoonstellingsruimte in het centrum van Brussel.


EN         The temporal strangeness emanating from Antoinette d’Ansembourg’s installations is sourced in cities, where construction sites gutting buildings and excavating streets lay bare the networks of cables and pipes feeding them with fluids and currents like living organisms. She experiments with the power inherent in these sites, in which you never know whether mounds of rubble are announcing creation or destruction, and in which fantastical births flourish hidden from the curiosity of onlookers by tarps and barriers. It is within these circumscribed spaces, often forbidden to the public, that she examines new acquaintances between concrete, subterranean cables and the plants that manage to grow in hostile environments; the vegetation that converts contaminants into nourishment acquires new properties. Through her installations, the artist questions this confrontation between human construction and natural development.

Antoinette d’Ansembourg is sensitive to the modification of nature, of beings and things – their transgenic qualities. In an abandoned house in the centre of Kortrijk, set to be demolished, an intimate laboratory blossomed during her stay. Unsettling mutations were forged, stemming from improbable combinations of living things and detritus. The organisms invading the space were born of the playful confrontation between d’Ansembourg’s imagination and 1.5 tonnes of raw clay, excavated from the Oostrozebeke clay pit near Kortrijk.

Antoinette d’Ansembourg (b. 1994, Belgium) lives and works in Brussels. She develops her vision of future forms of vegetation through installations, sculpture, ceramics, drawing and, more recently, oil painting. Her work has been exhibited in Belgium and France at venues including Art Brussels (2019), Centre Wallonie-Bruxelles (Paris, 2019), La Totale Collective (Paris, 2020), Espace Triphasé (Bruxelles, 2021), Ulterieur (Kortrijk, 2021) and Cendar Brussels (2022). In 2020 she co-founded the artist-run space Espace Triphasé, a non-profit organisation that aims to support the work and research of emerging artists by providing studios and an exhibition space in the centre of Brussels.