CORRIDOR ︎︎︎ 26.11.2022 - 08.01.2023
Darren Bader, Peaceable Kingdom / Pastorale / Séance (2022)


WEB AR

Courtesy: the artist and Sadie Coles, London

1978, US
Lives and works in New York City (US) .


NL         Darren Bader’s recente AR-werken maken deel uit van een groter ‘world-building’ project met de titel MendesMundi (eponiem naar de vermoedelijke auteur van de wereld: kunstenaar Scott Mendes). De 3 AR-werken in Corridor komen uit een "menagerie" van 22 digitale sculpturen. Voor interactie met de AR heb je een iPhone/iPad nodig (hoe nieuwer, hoe beter); scan gewoon de QR's op de muur om de AR te starten (als je niet vertrouwd bent met het activeren van AR-objecten, vraag ons dan om hulp). Darren Bader (1978, Bridgeport CT) is een Amerikaanse kunstenaar die woont en werkt in New York. Meer informatie op sadiecoles.com en aaronbader.com.

Handles
IG @moses_hosiery, @mendes_mundiTwitter @MosesHOSIERY
EN          Darren Bader's recent AR works come from a larger world-building project titled MendesMundi (eponymously citing the world's presumed author: artist Scott Mendes). The 3 ARworks in Corridor come from a "menagerie" of 22 digital sculptures. To interact with the AR, you will need to have an iPhone/iPad (the newer, the better); simply scan the QRs on the wall to launch the AR (if you are unfamiliar with activating AR objects, please ask us for assistance).

Handles
IG @moses_hosiery, @mendes_mundiTwitter @MosesHOSIERY

Darren Bader (b. 1978, Bridgeport CT) is an American artist living and working in New York.More info can be found @ sadiecoles.com and aaronbader.com