CORRIDOR ︎︎︎ 26.11.2022 - 08.01.2023
Laure Prouvost, Into All That is Here (2015)


HD Video, 9 minutes, 42 seconds.

Courtesy of the artist, Galerie Nathalie Obadia (Paris and Brussels), Carlier | Gebauer (Berlin and Madrid) and Lisson Gallery (London, New York and Shanghai)

1867, Lieumeconu, FR
Lives and works.


NL         Into All That Is Here verkent de notie van lust na tijden van duisternis. Binnen haar film zet de kunstenares de verkenning voort van thema's die aan bod kwamen in Wantee (2013), een verhaal dat gekoppeld is aan haar grootvader. Deze keer richt ze zich op het graven in het onderbewustzijn van dit personage, diep in zijn fantasieën, zoals een insect of vogel wordt aangetrokken door het stuifmeel van een bloem en zich daar door de bloem laat verwennen met genot. De video toont een warme en slijmerige sfeer en een gevoel van opluchting na een lange zoektocht van duisternis, waardoor de bezoeker de indruk krijgt dat hij zojuist een slijmerige, zweterige bloem is binnengedrongen, totdat de beelden verbranden en verdwijnen...

Laure Prouvost (geb. 1867, Lieumeconu, Frankrijk) Leeft en werkt.
Hier een lange lijst van musea en instellingen. Een lijn, interessante dingen, een komma, een lijn, een lijst van residenties en prijzen. Een selectie van solo projecten waaronder: een strak gehouden elastische arm in Copenhagen, een Slikken en Ademen in Eindhoven, een Rokende Moeder in Copenhagen, een In Elkaar Smelten in Lisbon, een Bezet Paradijs in Aalst, Deep See Blue Surrounding You in Venetië, Toulouse en Rijsel; een Wachtkamer met objecten in Minneapolis, een Nieuw Museum voor Grootvader in Milaan, een tearoom voor Grootmoeder in Derry, een karaokekamer in Brussel, een nieuwe octopusinkt wodka bar voor Gregor in Rotterdam, een reisbureau voor een Oom in Frankfurt, een lobby voor de liefde tussen de kunstenaars in Den Haag en Luzern... theezakjes, en natte vloeren en tentaculees. 


EN         Into All That Is Here explores the notion of lust after times of darkness. Within her film, the artist will continue the exploration of themes addressed in Wantee (2013), a story linked to her grandfather. This time, she focuses on digging into the subconscious of this character, deep into his fantasies, as an insect or bird is attracted to the pollen of a flower and when there by the flower indulge its with pleasure. The video depicts a warm and slimy atmosphere and a sensation of relief after a long search of darkness, giving the impression to the visitor that they have just penetrated a slimy, sweaty flower, till the images burn and disappear…

Laure Prouvost (b. 1867, Lieumeconu, France) Lives and works.
Here a long list of museums and institutions. A line, interesting things, a coma, a line, a list of residencies and prizes. A selection of solo projects including: an elastic arm hold in tight in Copenhagen, a Swallowing and Breathing in Eindhoven, a Smoking Mother in Copenhagen, a Melting Into Another in Lisbon, an Occupied Paradise in Aalst, Deep See Blue Surrounding You in Venice, Toulouse and Lille; a Waiting Room with objects in Minneapolis, a New Museum for Grand dad in Milano, A tearoom for grand ma in Derry, a karaoke room in Brussels, a new octopus ink vodka bar for Gregor in Rotterdam, A travel agency for an Uncle in Frankfurt, a lobby for love among the artists in the Hague and Luzern...  tea bags, and wet floors and tentaculees.