Xavier Mary,  MX ចម្លាក់


PHENOMENA 0.1
︎︎︎ 20.10 - 05.11.2023
Xavier Mary, Simon Hampikian, Yara Veloso, Nicolas Zanoni, Curator MachineNL


Elders en Designregio Kortrijk slaan de handen in elkaar voor een gezamenlijke presentatie tijdens Wonder en Kortrijk Art Weekend met als titel Phenomena.  Drie weekends lang tonen de drie designers in residence Simon Hampikian, Yara Veloso en Nicolas Zanoni de resultaten van hun twee maand lange verblijf in Kortrijk onder begeleiding van Designregio Kortrijk en Elders.

Elders presenteert ook de video MX ចម្លាក់ (MX Sculpture) van Xavier Mary, en de Curator Machine (met werken van Adem Elahel, Anonymous critique, Collective Unconscious 3D, Janne Schimmel, Loulou João and Walter Wauthieu) als prelude op Phenomena, een groepstentoonstelling die zal plaatsvinden in het voorjaar van 2024 op een unieke locatie aan de Leie.

Welkom in de Patria op de Grote Markt van Kortrijk tijdens Wonder telkens op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11:00 tot 18:00. Tijdens de eerste editie van Kortrijk Art Weekend zijn wij langer open en fungeert de Patria als infopunt voor Kortrijk Art Weekend.

Wonder: www.wonderkortrijk.be

Kortrijk Art Weekend:
Vrijdag 27.10: 16:00-21:00
Zaterdag 28.10: 11:00-21:00
Zondag 29.10: 11:00-18:00

Meer info op www.kortrijkart.be
Xavier Mary, MX ចម្លាក់, 2019

Ultra-Widescreen kleurenvideo met dolby surround 11'35''

Director of photography / Calibrator: Florian Berutti
Technisch directeur / Drone piloot: Arnaud Eubelen
Montage: Léo Parmentier
Muziek : Emptysey
Geluidsbewerking: Pierre Dozin
Hoofd decor: Laura Hinzen 
Logistieke ondersteuning: Cambodia Film Commission
Productie: BPS22 met ondersteuning van Wallonie Bruxelles International


MX ចម្លាក is een documentaire film. De film draait om het maken van een sculptuur: een "MX" (initialen van de kunstenaars in omgekeerde volgorde), gemaakt van een blok zandsteen uit de berg Phnom Kulen. Het beeld wordt gemaakt in het beeldhouwdorp Kampong Thom. De steenhouwers beeldhouwen daar het blok, van zonsopgang tot zonsondergang. MX ចម្លាក់ wordt dan vervoerd op een vlot, over de lengte van de rivier de Tatai, om vervolgens voor altijd geplaatst te worden op een geheime locatie in de jungle van het Kardemomgebergte.

De film is voor de eerste maal te zien sinds deze werd geproduceerd voor zijn solo tentoonstelling MX Temple in BPS22 Charleroi in 2019, en wordt bovendien voor deze presentatie in primeur voor de eerste maal als 4K projectie vertoond.


Curator Machine

Verkoopautomaat met kunstedities, 2023


Een concept van Bjornus Van der Borght. Met werken van: Adem Elahel, Anonieme kritiek, Collective Unconscious 3D, Janne Schimmel, Loulou João en Walter Wauthieu.


Voor de duur van Wonder en Kortrijk ArtWeekend is Curator Machine te gast in Patria for Phenomena. Bjornus schrijft over het project: De kunstwerken worden opzettelijk blind te koop aangeboden door Curator Machine, als symbool voor de dominantie van een dictatoriaal systeem. De kunstenaars infiltreren doelbewust in dit heimelijke mechanisme door kunstwerken te produceren die zich slim voordoen als producten. Met behulp van nieuwe media-instrumenten brengen ze een dialoog op gang die de aanwezigheid van bedrijfsdictatuur in onze online cultuur onderzoekt. Curator Machine, dat opereert als een non-profit entiteit, wijst een eigen budget toe om deze collectieve inspanning te ondersteunen en infiltreert op een effectieve manier een consumentgerichte context met artistieke interventies.

De eerste versie bevatte werk van 17 kunstenaars die gevraagd werden een 3D object te printen in 10 exemplaren elk, en was in 2022 te zien in de inkomhal van S.M.A.K. Gent. Voor deze tweede editie die deze zomer gepresenteerd werd in Kunsthal Gent werden zes mediakunstenaars geselecteerd die actief zijn binnen de nieuwe mediakunsten in België. Zij ontwierpen 3D-kunstwerken, elk gelimiteerd tot 18 stuks per kunstenaar.

Curator Machine komt voort uit het curatoriële onderzoeksproject C U R A T O R. Artist-run tentoonstellingen worden hierbij ontwikkeld tot een samenwerkingsproject: Curator Machine. Je koopt een werk voor 50 euro, waarvan 70 procent naar de kunstenaar gaat. Curator Machine zorgt voor de volledige productie, deze bedraagt per module 42 euro. Het project is dus non-profit. Het publiek wordt aangemoedigd om te investeren in een origineel kunstwerk tegen een democratische prijs. Je kunt het zien als een hack in de openbare ruimte, waarbij de consument wordt geïnspireerd in plaats van uitgebuit.


Curator Machine werd mogelijk gemaakt door de steun van Stad Gent. 3D product design ontwikkeling en productie ondersteuning door Elias Heuninck, Formlab Gent en 3D printen door Arne Cattoir van 3D4ALL.BE. In samenwerking met kunstenaar Jerry Galle.

PHENOMENA wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid, Stad Kortrijk en de Nederlandse Ambassade in België.

EN

Elders and Designregio Kortrijk are joining forces for a joint presentation during Wonder and Kortrijk Art Weekend entitled Phenomena. For three weekends, the three designers in residence Simon Hampikian, Yara Veloso and Nicolas Zanoni will show the results of their two-month stay in Kortrijk under the guidance of Designregio Kortrijk and Elders.

Elders also presents the video MX ចម្លាក់ (MX Sculpture) by Xavier Mary, and the Curator Machine  (with artworks by Adem Elahel, Anonymous critique, Collective Unconscious 3D, Janne Schimmel, Loulou João and Walter Wauthieu) as a prelude to Phenomena, a group exhibition that will take place in spring 2024 at a unique location next to the river Lys.

Welcome to the Patria on Kortrijk's Grote Markt during Wonder every Thursday, Friday, Saturday and Sunday from 11:00 to 18:00. During the first edition of Kortrijk Art Weekend, we will have prolonged opeing hours and the Patria will function as an information point for the first edition of Kortrijk Art Weekend.

Wonder: www.wonderkortrijk.be

Kortrijk Art Weekend:
Friday 27.10: 16:00-21:00
Saturday 28.10: 11:00-21:00
Sunday 29.10: 11:00-18:00


Meer info op www.kortrijkart.be
Xavier Mary, MX ចម្លាក់, 2019


Ultra-Widescreen color video with dolby surround 11’35’’ 


Director of photography / Calibrator: Florian Berutti
Technical director / Drone pilot : Arnaud Eubelen
Montage: Léo Parmentier
Music : Emptysey
Sound editing: Pierre Dozin
Chief decor: Laura Hinzen
Logistic support: Cambodia Film Commission
Production: BPS22 with support of Wallonie Bruxelles International


MX ចម្លាក is a documentary film. The film revolves around the creation of a sculpture: an “MX” (initials of the artists in reverse order), made from a block of sandstone from the mountain of Phnom Kulen. The sculpture is made in the sculptor village of Kampong Thom. The stone cutters sculpt there and carve the block, from sunrise to sunset. MX ចម្លាក់ is then transported on a raft, along the length of the River Tatai, to then be placed forever in a secret place in the jungle of the Cardamom mountains.


The film is being shown for the first time since it was produced for his solo exhibition MX Temple at BPS22 Charleroi in 2019, and is also being shown as a 4K projection for the first time in this presentation.Curator Machine


Vending machine containing art editions, 2023


A concept by Bjornus Van der Borght. With works by: Adem Elahel, Anonymous critique, Collective Unconscious 3D, Janne Schimmel, Loulou João and Walter Wauthieu

For the duration of Wonder and Kortrijk ArtWeekend, the Curator Machine will be a guest in the Patria for Phenomena. Bjornus writes about the project: The artworks are intentionally presented for sale by Curator Machine in a blind manner, symbolizing the dominance of a dictatorial system. The artists purposefully infiltrate this covert mechanism by producing artworks that cleverly masquerade as products. Utilizing new media tools, they initiate a dialogue that examines the presence of corporate dictatorship within our online culture.
Curator Machine, operating as a non-profit entity, allocates its own budget to support this collective effort, effectively infiltrating a consumer-oriented context with artistic interventions.

The first version featured work by 17 artists who were asked to print a 3D object in 10 copies each, and was on display in the entrance hall of S.M.A.K. Ghent in 2022. For this second edition which was presented earlier at Kunsthal Gent this summer, six media artists active within the new media arts in Belgium were selected. They designed 3D artworks, each limited to 18 pieces per artist.

Curator Machine stems from the curatorial research project, C U R A T O R. Artist-run exhibitions are hereby developed into a cooperative project: Curator Machine. You purchase a work for 50 euros, 70 percent of which goes to the artist. Curator Machine provides the full production this per module is at 42 euros. Thus, the project is nonprofit. The public is encouraged to invest in an original work of art at a democratic price. You can think of it as a public space hack, where the consumer is inspired rather than exploited.

Curator Machine was made possible by the support of City of Ghent. 3D product design development and production support by Elias Heuninck, Formlab Gent and 3D printing by Arne Cattoir of 3D4ALL.BE. In collaboration with artist Jerry Galle.

PHENOMENA is supported by the Flemish Government, the City of Kortrijk and the Dutch Embassy in Belgium.